Wszystkie wersje przepisu art. 9f PrBank w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2008

zmieniony przez
Dz.U. 2006.157.1119
Komisja Nadzoru Finansowego określi, w drodze uchwały, szczegółowe zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.
od 01.04.2007 do 31.12.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.42.272
Komisja Nadzoru Bankowego określi, w drodze uchwały, szczegółowe zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.