Wszystkie wersje przepisu art. 24 PrBank w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.05.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2004.91.870
(uchylony).
od 21.05.1999 do 30.04.2004
Wkłady pieniężne osób zagranicznych do kapitału założycielskiego banku są wnoszone w złotych.