Wszystkie wersje przepisu art. 4 UKomorSEgz w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 17.06.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2010.40.228
1. Komornik używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, wskazującej w otoku pełnioną funkcję, sąd rejonowy, przy którym działa, imię i nazwisko oraz siedzibę kancelarii.

2. Zastępca komornika używa pieczęci zastępowanego komornika, czyniąc przy swoim czytelnym podpisie wzmiankę o tym, że działa w zastępstwie.
od 28.12.2007 do 16.06.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2007.112.769
Komornik używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, wskazującej w otoku pełnioną funkcję, sąd rejonowy, przy którym działa, imię i nazwisko oraz siedzibę kancelarii.
od 01.07.2000 do 27.12.2007
Komornik używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem państwa, zawierającej w otoku jego funkcję oraz oznaczenie siedziby.