Wszystkie wersje przepisu art. 3a UKomorSEgz w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 21.08.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2004.173.1808
Komornik na własny rachunek wykonuje czynności, o których mowa w art. 2.
od 01.01.2002 do 20.08.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2001.130.1452
Komornik na własny rachunek wykonuje czynności, o których mowa w art. 2, i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115).