Wszystkie wersje przepisu art. 140k PrRuchDrog w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2006

zmieniony przez
Dz.U. 2005.175.1462
Obsługę Wojewódzkiej Rady zapewnia wyznaczony przez marszałka województwa wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
od 01.01.2002 do 31.12.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2001.129.1444
Obsługę Wojewódzkiej Rady zapewnia wyznaczony przez wojewodę wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.