Wszystkie wersje przepisu art. 140i PrRuchDrog w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2006

zmieniony przez
Dz.U. 2005.175.1462
W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

1) przewodniczący - marszałek województwa;

2) zastępcy przewodniczącego:

a) wojewoda,

b) wojewódzki komendant Policji;

3) sekretarz - wskazany przez marszałka województwa;

4) członkowie Wojewódzkiej Rady wskazani przez wojewodę, zarząd województwa, zarządy powiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora właściwego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarząd dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, wojewódzkiego kuratora oświaty.
od 27.10.2002 do 31.12.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2002.113.984
W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

1) przewodniczący - wojewoda,

2) zastępcy przewodniczącego:

a) marszałek województwa,

b) wojewódzki komendant Policji,

3) sekretarz - wskazany przez wojewodę,

4) członkowie Wojewódzkiej Rady wskazani przez wojewodę, zarząd województwa, zarządy powiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora właściwego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarząd dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, wojewódzkiego kuratora oświaty.
od 01.04.2002 do 26.10.2002

zmieniony przez
Dz.U. 2002.25.253
W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

1) przewodniczący - wojewoda,

2) zastępcy przewodniczącego:

a) marszałek województwa,

b) wojewódzki komendant Policji,

3) sekretarz - wskazany przez wojewodę,

4) członkowie Wojewódzkiej Rady wskazani przez wojewodę, zarząd województwa, zarządy powiatów, zarządy gmin, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora właściwego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarząd dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, wojewódzkiego kuratora oświaty.
od 01.01.2002 do 31.03.2002

zmieniony przez
Dz.U. 2001.129.1444
W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

1) przewodniczący - wojewoda,

2) zastępcy przewodniczącego:

a) marszałek województwa,

b) wojewódzki komendant Policji,

3) sekretarz - wskazany przez wojewodę,

4) członkowie Wojewódzkiej Rady wskazani przez wojewodę, zarząd województwa, zarządy powiatów, zarządy gmin, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora właściwego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, zarząd dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, wojewódzkiego kuratora oświaty.