Wszystkie wersje przepisu art. 602 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 26.12.2006

zmieniony przez
Dz.U. 2006.226.1647
Rozdział 65

Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
od 01.05.2004 do 25.12.2006

zmieniony przez
Dz.U. 2004.69.626
Rozdział 65

Ekstradycja oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
od 25.05.2001 do 30.04.2004
Rozdział 65

Wnioski państw obcych o wydanie lub przewóz osób ściganych albo skazanych albo o wydanie przedmiotów