Wszystkie wersje przepisu art. 517a KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 08.06.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2009.206.1589
Rozdział 54a

Postępowanie przyspieszone
od 11.03.2007 do 07.06.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2006.226.1648
Rozdział 54a.

Postępowanie przyspieszone