Wszystkie wersje przepisu art. 309 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2003.17.155
Rozdział 35

Przebieg śledztwa
od 25.05.2001 do 30.06.2003
Rozdział 35

Przebieg śledztwa i dochodzenia