Wszystkie wersje przepisu art. 611k KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 26.12.2006

zmieniony przez
Dz.U. 2006.226.1647
Minister Sprawiedliwości przed rozpatrzeniem wniosku Trybunału o zgodę na ściganie, ukaranie lub pozbawienie wolności osoby dostarczonej za przestępstwo popełnione przed dostarczeniem, inne niż to, z powodu którego nastąpiło dostarczenie, może zwrócić się do Trybunału o nadesłanie dodatkowych informacji, a także protokołu zawierającego oświadczenie osoby dostarczonej dotyczące przestępstwa określonego w tym wniosku.
od 23.11.2004 do 25.12.2006

zmieniony przez
Dz.U. 2004.240.2405
Minister Sprawiedliwości przed rozpatrzeniem wniosku Trybunału o zgodę na ściganie, ukaranie lub pozbawienie wolności osoby przekazanej za przestępstwo popełnione przed przekazaniem, inne niż to, z powodu którego nastąpiło przekazanie, może zwrócić się do Trybunału o nadesłanie dodatkowych informacji, a także protokołu zawierającego oświadczenie osoby przekazanej dotyczące przestępstwa określonego w tym wniosku.