Wszystkie wersje przepisu art. 540a KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 17.12.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2005.178.1479
Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:

1) skazany, do którego zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 Kodeksu karnego lub art. 36 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji.

2) zachodzi okoliczność określona w art. 11 § 3.
od 01.07.2003 do 16.12.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2003.17.155
Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:

1) skazany, do którego zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 Kodeksu karnego, nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji,

2) zachodzi okoliczność określona w art. 11 § 3.