Wszystkie wersje przepisu art. 521 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 09.11.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2010.197.1307
§ 1. Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.

§ 2. Rzecznik Praw Dziecka może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka.
od 01.07.2003 do 08.11.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2003.17.155
Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.
od 25.05.2001 do 30.06.2003
Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe.