Wszystkie wersje przepisu art. 517a KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 08.06.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2009.206.1589
W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu uproszczonym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
od 11.03.2007 do 07.06.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2006.226.1648
W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.