Wszystkie wersje przepisu art. 490 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 25.05.2001
§ 1. Posiedzenie pojednawcze rozpoczyna się wezwaniem stron do pojednania.

§ 2. W protokole posiedzenia pojednawczego należy w szczególności zaznaczyć stanowisko stron wobec wezwania do pojednania oraz wyniki przeprowadzonego posiedzenia pojednawczego; jeżeli doszło do pojednania, protokół podpisują także strony.
od 25.05.2001
(skreślony).