Wszystkie wersje przepisu art. 469 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 11.07.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.64.432
Sąd rozpoznaje w trybie uproszczonym sprawy, w których było prowadzone dochodzenie.
od 01.07.2003 do 10.07.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2003.17.155
Sąd rozpoznaje w trybie uproszczonym sprawy, w których było prowadzone dochodzenie. Dokończenie postępowania przygotowawczego w formie śledztwa z przyczyn określonych w art. 325i § 1 nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu sprawy w trybie uproszczonym.
od 25.05.2001 do 30.06.2003
§ 1. W trybie uproszczonym prowadzi się postępowanie w sprawach o przestępstwa:

1) zagrożone karą nie przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności,

2) przewidziane w art. 159 , 189 § 1, art. 204 § 3, art. 207 § 1 i art. 262 § 2 Kodeksu karnego,

3) przewidziane w art. 278 § 1, art. 279 § 1, art. 284 § 2, art. 286 § 1 i 2, art. 288 § 1, art. 289 § 1, art. 290 § 1 oraz w art. 291 § 1 Kodeksu karnego - jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub zamierzona nie przekracza dwudziestokrotnej wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Spośród spraw o przestępstwa wymienione w § 1 pkt 1 nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym sprawy o przestępstwa określone w Kodeksie karnym w art. 126 § 1 i 2, art. 140 § 3, art. 156 § 2, art. 161 § 1 i 2, art. 165 § 2, art. 168 , 206 , 228 § 2, art. 229 § 2, art. 230 , 231 § 1 i 3, art. 233 § 1, art. 240 § 1, art. 252 § 3, art. 265 § 3, art. 271 § 2, art. 302 i 304 .