Wszystkie wersje przepisu art. 312 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 31.10.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.168.1323
Uprawnienia Policji przysługują także:

1) organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w zakresie ich właściwości,

2) innym organom przewidzianym w przepisach szczególnych.
od 24.07.2006 do 30.10.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2006.104.708
Uprawnienia Policji przysługują także:

1) organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w zakresie ich właściwości,

2) innym organom przewidzianym w przepisach szczególnych.
od 01.07.2003 do 23.07.2006

zmieniony przez
Dz.U. 2003.17.155
Uprawnienia Policji przysługują także:

1) organom Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zakresie ich właściwości,

2) innym organom przewidzianym w przepisach szczególnych.
od 28.06.2002 do 30.06.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2002.74.676
Uprawnienia Policji przysługują także:

1) organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz finansowym organom dochodzenia, w zakresie ich właściwości,

2) innym organom przewidzianym w przepisach szczególnych.
od 25.05.2001 do 27.06.2002
Uprawnienia Policji przysługują także:

1) organom Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa oraz finansowym organom dochodzenia, w zakresie ich właściwości,

2) innym organom przewidzianym w przepisach szczególnych.