Wszystkie wersje przepisu art. 167 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2003.17.155
Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu.
od 25.05.2001 do 30.06.2003
Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu.