Wszystkie wersje przepisu art. 20 UNIK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2002

zmieniony przez
Dz.U. 2001.154.1800
1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli bierze udział w posiedzeniach Sejmu.

2. (skreślony).
od 19.01.1999 do 31.12.2001
1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli bierze udział w posiedzeniach Sejmu.

2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Ministrów.