Wszystkie wersje przepisu art. 55 URachunk w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2008.63.393
Rozdział 6

Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej
od 01.01.2002 do 31.12.2008

zmieniony przez
Dz.U. 2000.113.1186
Rozdział 6

Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych
od 27.07.2000 do 31.12.2001
Rozdział 6

Sprawozdania finansowe grupy kapitałowej