Wszystkie wersje przepisu art. 44d URachunk w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 15.01.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2003.229.2276
Przepisy art. 44a-44c stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia przez jednostkę zorganizowanej części innej jednostki, w tym również w razie podziału spółek.
od 01.01.2002 do 14.01.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2000.113.1186
Metodę nabycia stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia przez jednostkę zorganizowanej części innej jednostki, z wyjątkiem transakcji pomiędzy jednostkami, co do których istnieje obowiązek rozliczenia metodą łączenia udziałów.