Wszystkie wersje przepisu art. 24a PrNotariat w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 21.08.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2004.173.1808
(uchylony).
od 01.01.2001 do 20.08.2004

zmieniony przez
Dz.U. 1999.101.1178
Notariusz nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów - Prawo działalności gospodarczej.