Wszystkie wersje przepisu art. 11 UOchrPrzeciwpoż w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2005.100.836
(uchylony).
od 11.04.2003 do 30.06.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2003.52.452
Strażacy, o których mowa w art. 10 ust. 1, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.
od 01.01.1999 do 10.04.2003
Osoby, o których mowa w art. 10 ust. 1, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, mają prawo do nakładania grzywny w drodze postępowania mandatowego.