Wszystkie wersje przepisu art. 60 UPDOsF w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2008.209.1316
Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcjiNorma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1234
1Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:


a) rośliny ozdobne1 m27
b) pozostałe1 m2260
2Uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 25 m21 m2160
3Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:


a) rośliny ozdobne1 m2520
b) pozostałe1 m2320
4Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej1 m23
5Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:


a) kurczęta1 sztuka
10
b) gęsi1 sztuka
79
c) kaczki1 sztuka
21
d) indyki1 sztuka
51
6Drób nieśny powyżej 80 szt.:


a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka198
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka166
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka110
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka205
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka870
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)1 sztuka145
7Wylęgarnie drobiu:


a) kurczęta1 sztuka
1
b) gęsi1 sztuka
5
c) kaczki1 sztuka
2
d) indyki1 sztuka
5
8Zwierzęta futerkowe:


a) lisy i jenotyod 1 samicy stada podstawowego2978
b) norkipowyżej 2 szt. samic stada podstawowego1310
c) tchórzepowyżej 2 szt. samic stada podstawowego1013
d) szynszylepowyżej 2 szt. samic stada podstawowego1549
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego358
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego358
9Zwierzęta laboratoryjne:


a) szczury białe1 sztuka
9
b) myszy białe1 sztuka
2
10Jedwabniki - produkcja kokonów1 dm3
20
11Pasieki powyżej 80 rodzin1 rodzina2
12Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek1 m2120
13Hodowla entomofagów - powierzchnia upraw roślin żywicielskich1 m2100
14Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego1 m250
15Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:


a) krowy powyżej 5 sztuk1 sztuka200
b) cielęta powyżej 10 sztuk1 sztuka42
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)1 sztuka22
d) tuczniki powyżej 50 sztuk1 sztuka25
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk1 sztuka10
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztukod 1 matki4
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk1 sztuka6
h) konie rzeźne1 sztuka300
i) konie hodowlane1 sztuka stada podstawowego240
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi1 dm3
90
k) hodowla psów rasowych1 sztuka stada podstawowego27
l) hodowla kotów rasowych1 sztuka stada podstawowego10
od 01.01.2004 do 31.12.2008

zmieniony przez
Dz.U. 2003.202.1956
TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcjiNorma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1234
1Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:


a) rośliny ozdobne1 m27
b) pozostałe1 m2260
2Uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 25 m21 m2160
3Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:


a) rośliny ozdobne1 m2520
b) pozostałe1 m2320
4Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej1 m23
5Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:


a) kurczęta1 sztuka
10
b) gęsi1 sztuka
79
c) kaczki1 sztuka
21
d) indyki1 sztuka
51
6Drób nieśny powyżej 80 szt.:


a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka198
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka166
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka110
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka205
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka870
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)1 sztuka145
7Wylęgarnie drobiu:


a) kurczęta1 sztuka
1
b) gęsi1 sztuka
5
c) kaczki1 sztuka
2
d) indyki1 sztuka
5
8Zwierzęta futerkowe:


a) lisy i jenotyod 1 samicy stada podstawowego2978
b) norkipowyżej 2 szt. samic stada podstawowego1310
c) tchórzofretkipowyżej 2 szt. samic stada podstawowego1013
d) szynszylepowyżej 2 szt. samic stada podstawowego1549
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego358
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego358
9Zwierzęta laboratoryjne:


a) szczury białe1 sztuka
9
b) myszy białe1 sztuka
2
10Jedwabniki - produkcja kokonów1 dm3
20
11Pasieki powyżej 80 rodzin1 rodzina2
12Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek1 m2120
13Hodowla entomofagów - powierzchnia upraw roślin żywicielskich1 m2100
14Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego1 m250
15Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:


a) krowy powyżej 5 sztuk1 sztuka200
b) cielęta powyżej 10 sztuk1 sztuka42
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)1 sztuka22
d) tuczniki powyżej 50 sztuk1 sztuka25
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk1 sztuka10
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztukod 1 matki4
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk1 sztuka6
h) konie rzeźne1 sztuka300
i) konie hodowlane1 sztuka stada podstawowego240
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi1 dm3
90
k) hodowla psów rasowych1 sztuka stada podstawowego27
l) hodowla kotów rasowych1 sztuka stada podstawowego10
od 01.01.2001 do 31.12.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2000.104.1104
TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcjiNorma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1234
1Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:


a) rośliny ozdobne1 m27
b) pozostałe1 m2260
2Uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 25 m21 m2160
3Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:


a) rośliny ozdobne1 m2520
b) pozostałe1 m2320
4Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej1 m23
5Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:


a) kurczęta1 sztuka
10
b) gęsi1 sztuka
79
c) kaczki1 sztuka
21
d) indyki1 sztuka
51
6Drób nieśny powyżej 80 szt.:


a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka198
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka166
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka110
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka205
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka870
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)1 sztuka145
7Wylęgarnie drobiu:


a) kurczęta1 sztuka
1
b) gęsi1 sztuka
5
c) kaczki1 sztuka
2
d) indyki1 sztuka
5
8Zwierzęta futerkowe:


a) lisy i jenotyod 1 samicy stada podstawowego25
b) norkiod 1 samicy stada podstawowego11
c) tchórzofretkiod 1 samicy stada podstawowego850
d) szynszyleod 1 samicy stada podstawowego13
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego3
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego3
9Zwierzęta laboratoryjne:


a) szczury białe1 sztuka
9
b) myszy białe1 sztuka
2
10Jedwabniki - produkcja kokonów1 dm3
20
11Pasieki powyżej 80 rodzin1 rodzina2
12Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek1 m2120
13Hodowla entomofagów - powierzchnia upraw roślin żywicielskich1 m2100
14Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego1 m250
15Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:


a) krowy powyżej 5 sztuk1 sztuka200
b) cielęta powyżej 10 sztuk1 sztuka42
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)1 sztuka22
d) tuczniki powyżej 50 sztuk1 sztuka25
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk1 sztuka10
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztukod 1 matki4
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk1 sztuka6
h) konie rzeźne1 sztuka300
i) konie hodowlane1 sztuka stada podstawowego240
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi1 dm3
90
k) hodowla psów rasowych1 sztuka stada podstawowego27
l) hodowla kotów rasowych1 sztuka stada podstawowego10