Wszystkie wersje przepisu art. 45b UPDOsF w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 26.10.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.176.1243
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 1a i 2, art. 42a, art. 42e ust. 5 i 6 oraz art. 43 ust. 1,

2) rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 1,

3) rocznego obliczenia podatku wraz z informacją, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8,

4) zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a,

5) oświadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 10, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4 i art. 37 ust. 1

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania; rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, płatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawnego obliczenia przez płatnika lub podatnika podatku oraz zaliczek na podatek.
od 01.01.2007 do 25.10.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2006.217.1588
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 35a ust. 4a i 5, art. 38 ust. 1a, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 1a i 2, art. 42a, art. 42e ust. 5 i 6 oraz art. 43 ust. 1,

2) rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 1,

3) rocznego obliczenia podatku wraz z informacją, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8,

4) zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a,

5) oświadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 10, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4 i art. 37 ust. 1

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania; rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, płatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawnego obliczenia przez płatnika lub podatnika podatku oraz zaliczek na podatek.
od 01.01.2004 do 31.12.2006

zmieniony przez
Dz.U. 2003.202.1956
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 28 ust. 4, art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 1 i 2, art. 42a, art. 43 ust. 1 oraz art. 44 ust. 3a i 6,

2) rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 1,

3) rocznego obliczenia podatku wraz z informacją, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8,

4) zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a,

5) oświadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 10, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4 i art. 37 ust. 1

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania; rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, płatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawnego obliczenia przez płatnika lub podatnika podatku oraz zaliczek na podatek.
od 01.01.2003 do 31.12.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2002.141.1182
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 28 ust. 4, art. 34 ust. 5 i 8, art. 35 ust. 7 i 10, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 i 3, art. 42a, art. 43 ust. 1 oraz art. 44 ust. 3a, 6, 6a i ust. 8,

2) rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, art. 37 ust. 1,

3) zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1,

4) oświadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 10, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4, art. 37 ust. 1

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania.
od 01.01.2002 do 31.12.2002

zmieniony przez
Dz.U. 2001.134.1509
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 28 ust. 4, art. 34 ust. 5 i 8, art. 35 ust. 7 i 10, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 i 3, art. 42a, art. 43 ust. 1 oraz art. 44 ust. 3a, 6 i 6a, ust. 6c pkt 4 i ust. 8,

2) rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, art. 37 ust. 1,

3) zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1,

4) oświadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 10, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4, art. 37 ust. 1

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania.
od 01.01.2001 do 31.12.2001

zmieniony przez
Dz.U. 2000.104.1104
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 28 ust. 4, art. 34 ust. 5, art. 35 ust. 7, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 i 3, art. 42a, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 3a, 6, 6a, 6c pkt 4 i ust. 8, art. 44a, art. 44b,

2) rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, art. 37 ust. 1,

3) zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1,

4) oświadczeń, o których mowa w art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4, art. 37 ust. 1

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania.