Wszystkie wersje przepisu art. 14a UPDOsF w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2001

zmieniony przez
Dz.U. 2000.104.1104
(skreślony).
od 01.01.1997 do 31.12.2000
Za przychody uzyskane z wykonywania wolnego zawodu, o których mowa w art. 13 pkt 8 i art. 14, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności, w szczególności: lekarzy wszystkich specjalności, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, prawników, ekonomistów, inżynierów, architektów, techników budowlanych, geodetów, rzeczników patentowych, tłumaczy oraz księgowych.