Wszystkie wersje przepisu art. 32 UUbezpSpołRol w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 02.05.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2004.91.873
Wypłata renty rodzinnej, przysługującej osobie pełnoletniej, ulega zawieszeniu, jeżeli uprawniony prowadzi działalność rolniczą. Przepisy art. 28 ust. 3, 4 i 6-10 oraz art. 34 stosuje się odpowiednio.
od 01.09.1999 do 01.05.2004
Wypłata renty rodzinnej przysługującej osobie pełnoletniej ulega zawieszeniu, jeżeli uprawniony prowadzi działalność rolniczą. Przepisy art. 28 ust. 3, 4 i 6-9 stosuje się odpowiednio.