Wszystkie wersje przepisu art. 24 UUbezpSpołRol w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 02.05.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2004.91.873
Emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rolnicza szkoleniowa składa się z części składkowej i części uzupełniającej, ustalonych zgodnie z art. 25 i 26. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.
od 01.09.1999 do 01.05.2004
Emerytura rolnicza lub renta inwalidzka rolnicza składa się z części składkowej i części uzupełniającej, ustalonych stosownie do art. 25 i 26. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.