Wszystkie wersje przepisu art. 18 UUbezpSpołRol w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2012.0.637
Świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego są:

1) emerytura rolnicza, w tym częściowa emerytura rolnicza, lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy;

2) renta rolnicza szkoleniowa,

3) renta rodzinna,

4) emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

5) dodatki do emerytur i rent, o których mowa w pkt 1-4,

6) zasiłek pogrzebowy.
od 02.05.2004 do 31.12.2012

zmieniony przez
Dz.U. 2004.91.873
Świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego są:

1) emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy,

2) renta rolnicza szkoleniowa,

3) renta rodzinna,

4) emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

5) dodatki do emerytur i rent, o których mowa w pkt 1-4,

6) zasiłek pogrzebowy.
od 01.09.1999 do 01.05.2004
Świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego są:

1)emerytura rolnicza lub renta inwalidzka rolnicza,

2)renta rodzinna,

3)emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

4)dodatki do emerytur i rent, o których mowa w pkt 1-3,

5)zasiłek pogrzebowy.