Wszystkie wersje przepisu art. 1 UIzbyGosp w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 27.01.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2008.216.1369
Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej ustawy i statutów.
od 21.11.2000 do 26.01.2009
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe, mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej ustawy i statutów.