Wszystkie wersje przepisu art. 3a UPracUrzPaństw w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 24.03.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2008.227.1505
Na stanowisko urzędnika państwowego zatrudnionego w urzędach wymienionych w art. 1 ust. 1 może zostać przeniesiony w drodze porozumienia pracodawców członek korpusu służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
od 27.10.2006 do 23.03.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2006.170.1218
Na stanowisko urzędnika państwowego zatrudnionego w urzędach wymienionych w art. 1 ust. 1 może zostać przeniesiony w drodze porozumienia pracodawców członek korpusu służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej.