Wszystkie wersje przepisu art. 31 PrSpółdzielcze w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 31.07.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.125.873
Zarząd spółdzielni powinien wydać każdemu członkowi na jego żądanie odpis statutu oraz regulaminów wydanych na podstawie tego statutu.
od 14.12.1999 do 30.07.2007
Zarząd spółdzielni powinien wydać każdemu członkowi na jego żądanie odpis obowiązującego statutu oraz umożliwić zaznajomienie się z regulaminami wydanymi na podstawie statutu.