Wszystkie wersje przepisu art. 36 PrAdwokat w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 10.02.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2002.126.1069
Okręgowa rada adwokacka dokonuje wizytacji:

1) zespołów adwokackich,

2) kancelarii adwokackich,

3) spółek z wyłącznym udziałem adwokatów,

4) adwokatów w spółkach z udziałem adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych,

5) prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgową radę adwokacką.
od 18.08.2000 do 09.02.2003
Okręgowa rada adwokacka dokonuje wizytacji zespołów adwokackich, kancelarii adwokackich, spółek z wyłącznym udziałem adwokatów oraz adwokatów w spółkach z udziałem adwokatów i radców prawnych.