poprzednie przepisy

artykuł 8
1. O ile zwierzęta nie są prowadzone niezwłocznie na miejsce uboju, po przywiezieniu do ubojni należy je napoić.

2. Zwierzętom, z wyjątkiem przeznaczonych do uboju w ciągu dwunastu godzin po przywiezieniu do ubojni, należy zapewnić umiarkowane ilości paszy i wody, w odpowiednich odstępach czasu.

3. Jeżeli zwierzęta są nieuwiązane, urządzenia do karmienia należy umieścić w taki sposób, aby zwierzęta mogły jeść nie przeszkadzając sobie wzajemnie.
artykuł 9
1. Kondycję i stan zdrowia zwierząt należy sprawdzać przynajmniej rano i wieczorem każdego dnia.

2. Zwierzęta chore, osłabione lub ranne muszą być niezwłocznie poddane ubojowi. Jeżeli nie jest to możliwe, zwierzęta te należy oddzielić od innych, w celu dokonania uboju tak szybko jak to możliwe.

Dział IV

Inne postanowienia

artykuł 10
Każda z Umawiających się Stron może zezwolić na stosowanie wyjątków od postanowień Rozdziału II niniejszej Konwencji, w stosunku do reniferów.
artykuł 11
Każda z Umawiających się Stron może nakazać, by postanowienia Rozdziału II niniejszej Konwencji były odpowiednio stosowane wobec przemieszczania i przetrzymywania zwierząt poza ubojniami.

następne przepisy