poprzednie przepisy


ROZDZIAŁ II

Dostarczanie zwierząt do ubojni oraz ich przetrzymywanie do czasu uboju

artykuł 3
1. Zwierzęta należy wyładować tak szybko, jak to tylko możliwe. W trakcie oczekiwania w środkach transportu, zwierzętom zapewnia się ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych oraz odpowiednią wentylację.

2. Personel odpowiedzialny za przemieszczanie i przetrzymywanie zwierząt musi posiadać wymagane kwalifikacje oraz postępować zgodnie z przepisami niniejszej Konwencji.

Dział I

Przeprowadzanie zwierząt w obrębie ubojni

artykuł 4
1. Wyładowywanie i przemieszczanie zwierząt należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności.

2. Do wyładowywania zwierząt należy używać odpowiedniego wyposażenia takiego jak pomosty, rampy lub trapy. Wyposażenie to musi posiadać podłogi zapobiegające poślizgnięciu, a także o ile to konieczne, zabezpieczenia boczne. Kąt nachylenia pomostów, ramp i trapów powinien być możliwie jak najmniejszy.

3. Zwierzęta nie mogą być ani wystraszone ani rozdrażnione. W każdym wypadku należy zapewnić, by zwierzęta nie były przewracane i nie spadały z pomostów, ramp i trapów. W szczególności zabrania się podnoszenia zwierząt za głowę, kończyny lub ogon w sposób, który powoduje ból lub cierpienie.

W koniecznych przypadkach, należy przepędzać zwierzęta pojedynczo.

4. Korytarze, którymi przepędzane są zwierzęta powinny być zaprojektowane w taki sposób, by zwierzęta nie mogły się zranić.
artykuł 5
1. Przepędzanie zwierząt odbywa się przy wykorzystaniu ich instynktu stadnego. Narzędzia mogą być używane jedynie do kierowania zwierzętami i tylko przez krótki czas. Zabrania się zwłaszcza uderzania lub uciskania zwierząt w szczególnie wrażliwe części ciała. Urządzenia powodujące wstrząsy elektryczne mogą być używane jedynie wobec bydła i świń, pod warunkiem, że wstrząsy nie trwają dłużej niż dwie sekundy, są odpowiednio rozłożone w czasie, a zwierzę ma zapewnioną przestrzeń niezbędną do ruchu; wstrząsy należy stosować tylko w odpowiednie powierzchnie mięśniowe.

2. Zabrania się zgniatania, wykręcania lub łamania ogona zwierzętom lub uciskania gałek ocznych. Zabrania się bicia i kopania zwierząt.

3. Z klatkami, koszami lub pojemnikami, w których znajdują się zwierzęta, należy obchodzić się ostrożnie. Zabrania się rzucania ich na ziemię lub przewracania.

4. Zwierzęta dostarczane w klatkach, koszach lub pojemnikach z perforowanym lub ruchomym dnem, należy wyładowywać ze szczególną ostrożnością tak, by kończyny tych zwierząt nie zostały poranione. Jeżeli to konieczne, zwierzęta powinny być wyładowywane pojedynczo.

następne przepisy