poprzednie przepisy

art. 672a
Kasację, o której mowa w art. 521, do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego może wnieść również Naczelny Prokurator Wojskowy.
art. 521 KPK

art. 673
W kwestii wznowienia postępowania orzeka w składzie trzech sędziów wojskowy sąd okręgowy, a w sprawach zakończonych orzeczeniem tego sądu lub Sądu Najwyższego - Izba Wojskowa Sądu Najwyższego.


Rozdział 75

(skreślony).


art. 674
(skreślony).

art. 675
(skreślony).


następne przepisy