poprzednie przepisy

art. 14
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.873,84 zł.
art. 15
Ustala się etaty Policji w liczbie 102 370, w tym 102 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.
art. 16
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95.000 tys. zł.
art. 17
Ustala się dla służby cywilnej:

1)limit mianowań urzędników - 200 osób;

2)środki na wynagrodzenia - w wysokości 6.890.334 tys. zł;

3)środki na szkolenia - w wysokości 49.459 tys. zł.
art. 18
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,7%.

następne przepisy