początek tekstuPreambuła:

W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego - tym,

którzy w obronie bytu państwowego,

z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie Stolicy,

dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego,

sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli

zagrażającej następnym pokoleniom Polaków -

stanowi się, co następuje:

art. 1
Dzień 1 sierpnia ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego.
art. 2
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego jest świętem państwowym.
art. 3
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

koniec tekstu