poprzednie przepisy

artykuł 6
1. Zwierzęta mogą być doprowadzane na miejsce uboju jedynie wówczas, gdy ich ubój ma nastąpić niezwłocznie.

2. Jeżeli ubój zwierząt nie nastąpi natychmiast po przybyciu, należy im zapewnić odpowiednie warunki przetrzymywania.

Dział II

Przetrzymywanie zwierząt

artykuł 7
1. Zwierzęta należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ubojnie muszą być wyposażone w odpowiednią ilość pomieszczeń i zagród do przetrzymywania zwierząt, zapewniających ochronę przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych.

2. Podłoga w miejscach wyładunku, przemieszczania, w miejscach postoju lub przetrzymywania zwierząt nie może być śliska. Musi nadawać się do czyszczenia, dezynfekcji oraz pozwalać na całkowite odprowadzenie substancji płynnych.

3. Ubojnie muszą posiadać wydzielone miejsca, wyposażone w odpowiednie urządzenia do karmienia i pojenia oraz do wiązania zwierząt.

4. Jeżeli zwierzęta muszą spędzić noc w ubojni, Powinny mieć zapewnione odpowiednie do tego warunki oraz jeżeli jest to konieczne, powinny być uwiązane w sposób pozwalający na przyjęcie przez nie pozycji leżącej.

5. Zwierzęta z natury wykazujące agresję wobec siebie z racji gatunku, płci, wieku lub pochodzenia, powinny być oddzielone od siebie.

6. Zwierzęta, które były transportowane w klatkach, koszach lub pojemnikach, należy uśmiercić tak szybko jak to możliwe; w innym przypadku należy je napoić i nakarmić, zgodnie z postanowieniami artykułu 8.

7. Zwierzęta, które były narażone na wysokie temperatury przy dużej wilgotności powietrza, należy schłodzić.

8. Jeżeli warunki atmosferyczne tego wymagają (na przykład z powodu dużej wilgotności, niskich temperatur), zwierzęta muszą być przetrzymywane w pomieszczeniach, posiadających dobrą wentylację. W trakcie karmienia stanowiska muszą być dostatecznie oświetlone.

Dział III

Pielęgnacja zwierząt

artykuł 8
1. O ile zwierzęta nie są prowadzone niezwłocznie na miejsce uboju, po przywiezieniu do ubojni należy je napoić.

2. Zwierzętom, z wyjątkiem przeznaczonych do uboju w ciągu dwunastu godzin po przywiezieniu do ubojni, należy zapewnić umiarkowane ilości paszy i wody, w odpowiednich odstępach czasu.

3. Jeżeli zwierzęta są nieuwiązane, urządzenia do karmienia należy umieścić w taki sposób, aby zwierzęta mogły jeść nie przeszkadzając sobie wzajemnie.

następne przepisy