poprzednie przepisy

artykuł 9
1. Kondycję i stan zdrowia zwierząt należy sprawdzać przynajmniej rano i wieczorem każdego dnia.

2. Zwierzęta chore, osłabione lub ranne muszą być niezwłocznie poddane ubojowi. Jeżeli nie jest to możliwe, zwierzęta te należy oddzielić od innych, w celu dokonania uboju tak szybko jak to możliwe.

Dział IV

Inne postanowienia

artykuł 10
Każda z Umawiających się Stron może zezwolić na stosowanie wyjątków od postanowień Rozdziału II niniejszej Konwencji, w stosunku do reniferów.
artykuł 11
Każda z Umawiających się Stron może nakazać, by postanowienia Rozdziału II niniejszej Konwencji były odpowiednio stosowane wobec przemieszczania i przetrzymywania zwierząt poza ubojniami.

ROZDZIAŁ III

Ubój zwierząt


następne przepisy