poprzednie przepisy

art. 2
Materiał siewny, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może znajdować się w obrocie do dnia 31 grudnia 2009 r.
art. 3
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 52 ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 52 ust. 7 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik nr 1
WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY WPISUJE SIĘ

DO KRAJOWEGO REJESTRU ORAZ KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY

MOŻE BYĆ WYTWARZANY I OCENIANY


Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska
ROŚLINY ROLNICZE
Rośliny zbożowe
1 Jęczmień Hordeum vulgare L.
2 Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i kukurydzy pękającej Zea mays L.
3 Mozga kanaryjska (kanar) Phalaris canariensis L.
4 Owies Avena sativa L.
5 Pszenica orkisz Triticum spelta L.
6 Pszenica twarda Triticum durum Desf.
7 Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
8 Pszenżyto x Triticosecale Wittm.
9 Żyto Secale cereale L.
Rośliny oleiste i włókniste
1 Gorczyca biała Sinapis alba L.
2 Gorczyca sarepska Brassica juncea (L.) Czern. et Cosson
3 Kminek zwyczajny Carum carvi L.
4 Konopie Cannabis sativa L.
5 Len zwyczajny Linum usitatissimum L.
6 Mak Papaver somniferum L.
7 Rzepak Brassica napus L. (partim)
8 Rzepik Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
9 Słonecznik Helianthus annuus L.
10 Soja Glycine max (L.) Merrill
Rośliny pastewne – strączkowe
1 Bobik Vicia faba L. (partim)
2 Groch siewny Pisum sativum L. (partim)
3 Łubin biały Lupinus albus L.
4 Łubin wąskolistny Lupinus angustifolius L.
5 Łubin żółty Lupinus luteus L.
6 Wyka kosmata Vicia villosa Roth
7 Wyka siewna Vicia sativa L.
Rośliny pastewne – motylkowate drobnonasienne
1 Esparceta siewna Onobrychis viciifolia Scop.
2 Komonica zwyczajna Lotus corniculatus L.
3 Koniczyna biała Trifolium repens L.
4 Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka) Trifolium hybridum L.
5 Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) Trifolium incarnatum L.
6 Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona) Trifolium pratense L.
7 Koniczyna perska Trifolium resupinatum L.
8 Lucerna chmielowa Medicago lupulina L.
9 Lucerna mieszańcowa Medicago x varia T. Martyn
10 Lucerna siewna Medicago sativa L.
Rośliny pastewne – trawy
1 Festulolium Festuca spp. x Lolium spp.
2 Kostrzewa czerwona Festuca rubra L.
3 Kostrzewa łąkowa Festuca pratensis Hudson
4 Kostrzewa owcza Festuca ovina L.
5 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schreber

6
Kupkówka pospolita Dactylis glomerata L.
7 Mietlica biaława Agrostis gigantea Roth
8 Mietlica pospolita Agrostis capillaris L.
9 Mietlica psia Agrostis canina L.
10 Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera L.
11 Rajgras wyniosły (rajgras francuski) Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl
12 Stokłosa uniolowata Bromus catharticus Vahl
13 Tymotka kolankowata Phleum bertolonii DC.
14 Tymotka łąkowa Phleum pratense L.
15 Wiechlina błotna Poa palustris L.
16 Wiechlina gajowa Poa nemoralis L.
17 Wiechlina łąkowa Poa pratensis L.
18 Wiechlina zwyczajna Poa trivialis L.
19 Wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis L.
20 Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) Lolium x boucheanum Kunth
21 Życica trwała
(rajgras angielski)
Lolium perenne L.
22 Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski) Lolium multiflorum Lam.
Rośliny pastewne – inne gatunki
1 Brukiew Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
2 Facelia błękitna Phacelia tanacetifolia Benth.
3 Kapusta pastewna Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell.
+ var. viridis L.
4 Rzodkiew oleista Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Burak
1 Burak cukrowy Beta vulgaris L.
2 Burak pastewny Beta vulgaris L.
Ziemniak
1 Ziemniak Solanum tuberosum L.
ROŚLINY WARZYWNE
1 Bób Vicia faba L. (partim)
2 Brokuł Brassica oleracea L.
3 Burak ćwikłowy Beta vulgaris L.
4 Burak liściowy Beta vulgaris L.
5 Cebula siedmiolatka (czosnek dęty) Allium fistulosum L.
6 Cebula, w tym echalion Allium cepa L. – grupa Cepa
7 Cykoria korzeniowa Cichorium intybus L.
8 Cykoria liściowa i cykoria sałatowa Cichorium intybus L.
9 Czosnek pospolity Allium sativum L.
10 Dynia olbrzymia Cucurbita maxima Duchesne
11 Dynia zwyczajna Cucurbita pepo L.
12 Endywia – endywia eskariola
i endywia kędzierzawa
Cichorium endivia L.
13 Fasola wielokwiatowa Phaseolus coccineus L.
14 Fasola zwykła karłowa Phaseolus vulgaris L.
15 Fasola zwykła tyczna Phaseolus vulgaris L.
16 Groch siewny cukrowy Pisum sativum L. (partim)
17 Groch siewny łuskowy – o nasionach pomarszczonych
i o nasionach gładkich
Pisum sativum L. (partim)
18 Jarmuż Brassica oleracea L.
19 Kalafior Brassica oleracea L.
20 Kalarepa Brassica oleracea L.
21 Kapusta brukselska Brassica oleracea L.
22 Kapusta głowiasta biała Brassica oleracea L.
23 Kapusta głowiasta czerwona Brassica oleracea L.
24 Kapusta pekińska Brassica rapa L.
25 Kapusta włoska Brassica oleracea L.
26 Karczoch – karczoch hiszpański (kard) i karczoch zwyczajny Cynara cardunculus L.
27 Kawon (arbuz) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
28 Koper włoski (fenkuł) Foeniculum vulgare Mill.
29 Kukurydza cukrowa Zea mays L. (partim)
30 Kukurydza pękająca Zea mays L. (partim)
31 Marchew – jadalna i pastewna Daucus carota L.
32 Melon Cucumis melo L.
33 Oberżyna Solanum melongena L.
34 Ogórek – sałatkowy i konserwowy Cucumis sativus L.
35 Papryka Capsicum annuum L.
36 Pietruszka Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
37 Pomidor Lycopersicon esculentum Mill.
38 Por Allium porrum L.
39 Rabarbar Rheum rhabarbarum L.
40 Roszponka warzywna Valerianella locusta (L.) Laterr.
41 Rzepa Brassica rapa L.
42 Rzodkiew Raphanus sativus L.
43 Rzodkiewka Raphanus sativus L.
44 Sałata Lactuca sativa L.
45 Seler korzeniowy Apium graveolens L.
46 Seler naciowy Apium graveolens L.
47 Skorzonera (wężymord) Scorzonera hispanica L.
48 Szalotka Allium cepa L. – grupa Aggregatum
49 Szczypiorek Allium schoenoprasum L.
50 Szparag Asparagus officinalis L.
51 Szpinak Spinacia oleracea L.
52 Trybuła ogrodowa Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
ROŚLINY SADOWNICZE
1 Borówka i żurawina Vaccinium L.
2 Brzoskwinia Prunus persica (L.) Batsch
3 Czereśnia Prunus avium (L.) L.
4 Figa pospolita Ficus carica L.
5 Grusza Pyrus L.
6 Jabłoń Malus Mill.
7 Kasztan jadalny Castanea sativa Mill.
8 Kumkwat Fortunella Swingle
9 Leszczyna pospolita Corylus avellana L.
10 Malina i jeżyna Rubus L.
11 Migdałowiec Prunus amygdalus Batsch
12 Morela Prunus armeniaca L.
13 Oliwka europejska Olea europaea L.
14 Orzech włoski Juglans regia L.
15 Pigwa pospolita Cydonia oblonga Mill.
16 Pistacja właściwa Pistacia vera L.
17 Pomarańcza, cytryna i inne Citrus L.
18 Poncyria Poncirus Raf.
19 Porzeczka i agrest Ribes L.
20 Śliwa domowa Prunus domestica L.
21 Śliwa japońska Prunus salicina Lindley
22 Truskawka i poziomka Fragaria L.
23 Wiśnia Prunus cerasus L.

Załącznik nr 2
WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ W OBROCIE I PODLEGA KONTROLI


Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska
1 2 3
ROŚLINY ROLNICZE
Rośliny zbożowe
1 Jęczmień Hordeum vulgare L.
2 Kukurydza z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i kukurydzy pękającej Zea mays L.
3 Mieszańce sorga zwyczajnego i trawy sudańskiej Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf
4 Mozga kanaryjska (kanar) Phalaris canariensis L.
5 Owies Avena sativa L.
6 Pszenica orkisz Triticum spelta L.
7 Pszenica twarda Triticum durum Desf.
8 Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
9 Pszenżyto x Triticosecale Wittm.
10 Ryż Oryza sativa L.
11 Sorgo zwyczajne Sorghum bicolor (L.) Moench
12 Trawa sudańska Sorghum sudanense (Piper) Stapf
13 Żyto Secale cereale L.
Rośliny oleiste i włókniste
1 Bawełna Gossypium spp.
2 Gorczyca biała Sinapis alba L.
3 Gorczyca czarna Brassica nigra (L.) Koch
4 Gorczyca sarepska Brassica juncea (L.) Czern. et Cosson
5 Kminek zwyczajny Carum carvi L.
6 Konopie Cannabis sativa L.
7 Krokosz barwierski
(saflor barwierski)
Carthamus tinctorius L.
8 Len zwyczajny Linum usitatissimum L.
9 Mak Papaver somniferum L.
10 Orzech ziemny Arachis hypogaea L.
11 Rzepak Brassica napus L. (partim)
12 Rzepik Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
13 Słonecznik Helianthus annuus L.
14 Soja Glycine max (L.) Merrill
Rośliny pastewne – strączkowe
1 Bobik Vicia faba L. (partim)
2 Groch siewny Pisum sativum L. (partim)
3 Łubin biały Lupinus albus L.
4 Łubin wąskolistny Lupinus angustifolius L.
5 Łubin żółty Lupinus luteus L.
6 Wyka kosmata Vicia villosa Roth
7 Wyka pannońska Vicia pannonica Crantz
8 Wyka siewna Vicia sativa L.
Rośliny pastewne – motylkowate drobnonasienne
1 Esparceta siewna Onobrychis viciifolia Scop.
2 Komonica zwyczajna Lotus corniculatus L.
3 Koniczyna biała Trifolium repens L.
4 Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka) Trifolium hybridum L.
5 Koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska) Trifolium alexandrinum L.
6 Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) Trifolium incarnatum L.
1 2 3
7 Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona) Trifolium pratense L.
8 Koniczyna perska Trifolium resupinatum L.
9 Kozieradka pospolita (koniczyna grecka) Trigonella foenum-graecum L.
10 Lucerna chmielowa Medicago lupulina L.
11 Lucerna mieszańcowa Medicago x varia T. Martyn
12 Lucerna siewna Medicago sativa L.
13 Siekiernica włoska Hedysarum coronarium L.
Rośliny pastewne – trawy
1 Cynodon palczasty Cynodon dactylon (L.) Pers.
2 Festulolium Festuca spp. x Lolium spp.
3 Konietlica łąkowa Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
4 Kostrzewa czerwona Festuca rubra L.
5 Kostrzewa łąkowa Festuca pratensis Hudson
6 Kostrzewa owcza Festuca ovina L.
7 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schreber
8 Kupkówka pospolita Dactylis glomerata L.
9 Mietlica biaława Agrostis gigantea Roth
10 Mietlica pospolita Agrostis capillaris L.
11 Mietlica psia Agrostis canina L.
12 Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera L.
13 Mozga Hardinga Phalaris aquatica L.
14 Rajgras wyniosły (rajgras francuski) Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J.S. K.B. Presl
15 Stokłosa alaskańska Bromus sitchensis Trin.
16 Stokłosa uniolowata Bromus catharticus Vahl
17 Tymotka kolankowata Phleum bertolonii DC.
18 Tymotka łąkowa Phleum pratense L.
19 Wiechlina błotna Poa palustris L.
20 Wiechlina gajowa Poa nemoralis L.
21 Wiechlina łąkowa Poa pratensis L.
22 Wiechlina roczna Poa annua L.
23 Wiechlina zwyczajna Poa trivialis L.
24 Wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis L.
25 Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) Lolium x boucheanum Kunth
26 Życica trwała
(rajgras angielski)
Lolium perenne L.
27 Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski) Lolium multiflorum Lam.
Rośliny pastewne – inne gatunki
1 Brukiew Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
2 Facelia błękitna Phacelia tanacetifolia Benth.
3 Kapusta pastewna Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell.
+ var. viridis L.
4 Rzodkiew oleista Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Burak
1 Burak cukrowy Beta vulgaris L.
2 Burak pastewny Beta vulgaris L.
Ziemniak
1 Ziemniak Solanum tuberosum L.
ROŚLINY WARZYWNE
1 Bób Vicia faba L. (partim)
2 Brokuł Brassica oleracea L.
3 Burak ćwikłowy Beta vulgaris L.
4 Burak liściowy Beta vulgaris L.
5 Cebula siedmiolatka (czosnek dęty) Allium fistulosum L.
6 Cebula, w tym echalion Allium cepa L. – grupa Cepa
7 Cykoria korzeniowa Cichorium intybus L.
8 Cykoria liściowa i cykoria sałatowa Cichorium intybus L.
9 Czosnek pospolity Allium sativum L.
10 Dynia olbrzymia Cucurbita maxima Duchesne
11 Dynia zwyczajna Cucurbita pepo L.
12 Endywia – endywia eskariola
i endywia kędzierzawa
Cichorium endivia L.
13 Fasola wielokwiatowa Phaseolus coccineus L.
14 Fasola zwykła karłowa Phaseolus vulgaris L.
15 Fasola zwykła tyczna Phaseolus vulgaris L.
16 Groch siewny cukrowy Pisum sativum L. (partim)
17 Groch siewny łuskowy – o nasionach pomarszczonych
i o nasionach gładkich
Pisum sativum L. (partim)
18 Jarmuż Brassica oleracea L.
19 Kalafior Brassica oleracea L.
20 Kalarepa Brassica oleracea L.
21 Kapusta brukselska Brassica oleracea L.
22 Kapusta głowiasta biała Brassica oleracea L.
23 Kapusta głowiasta czerwona Brassica oleracea L.
24 Kapusta pekińska Brassica rapa L.
25 Kapusta włoska Brassica oleracea L.
26 Karczoch – karczoch hiszpański (kard) i karczoch zwyczajny Cynara cardunculus L.
27 Kawon (arbuz) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
28 Koper włoski (fenkuł) Foeniculum vulgare Mill.
29 Kukurydza cukrowa Zea mays L. (partim)
30 Kukurydza pękająca Zea mays L. (partim)
31 Marchew – jadalna i pastewna Daucus carota L.
32 Melon Cucumis melo L.
33 Oberżyna Solanum melongena L.
34 Ogórek – sałatkowy i konserwowy Cucumis sativus L.
35 Papryka Capsicum annuum L.
36 Pietruszka Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
37 Pomidor Lycopersicon esculentum Mill.
38 Por Allium porrum L.
39 Rabarbar Rheum rhabarbarum L.
40 Roszponka warzywna Valerianella locusta (L.) Laterr.
41 Rzepa Brassica rapa L.
42 Rzodkiew Raphanus sativus L.
43 Rzodkiewka Raphanus sativus L.
44 Sałata Lactuca sativa L.
45 Seler korzeniowy Apium graveolens L.
46 Seler naciowy Apium graveolens L.
47 Skorzonera (wężymord) Scorzonera hispanica L.
48 Szalotka Allium cepa L. – grupa Aggregatum
49 Szczypiorek Allium schoenoprasum L.
50 Szparag Asparagus officinalis L.
51 Szpinak Spinacia oleracea L.
52 Trybuła ogrodowa Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
ROŚLINY SADOWNICZE
1 Borówka i żurawina Vaccinium L.
2 Brzoskwinia Prunus persica (L.) Batsch
3 Czereśnia Prunus avium (L.) L.
4 Figa pospolita Ficus carica L.
5 Grusza Pyrus L.
6 Jabłoń Malus Mill.
7 Kasztan jadalny Castanea sativa Mill.
8 Kumkwat Fortunella Swingle
9 Leszczyna pospolita Corylus avellana L.
10 Malina i jeżyna Rubus L.
11 Migdałowiec Prunus amygdalus Batsch
12 Morela Prunus armeniaca L.
13 Oliwka europejska Olea europaea L.
14 Orzech włoski Juglans regia L.
15 Pigwa pospolita Cydonia oblonga Mill.
16 Pistacja właściwa Pistacia vera L.
17 Pomarańcza, cytryna i inne Citrus L.
18 Poncyria Poncirus Raf.
19 Porzeczka i agrest Ribes L.
20 Śliwa domowa Prunus domestica L.
21 Śliwa japońska Prunus salicina Lindley
22 Truskawka i poziomka Fragaria L.
23 Wiśnia Prunus cerasus L.
24 Winorośl Vitis spp.


następne przepisy