poprzednie przepisy

art. 29
(uchylony).

art. 30
(uchylony).

art. 31
(uchylony).

art. 32
(uchylony).


Rozdział 9

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia


następne przepisy