poprzednie przepisy

art. 15
Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do Krajowego Zjazdu Adwokatury lub do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do ich właściwości. Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej powinna być podjęta w terminie jednego miesiąca.
art. 16
1. Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem.

2. (przepis uznany za niezgodny z Konstytucją na mocy orzeczenia TK P.1/01).

3. (przepis uznany za niezgodny z Konstytucją na mocy orzeczenia TK P.1/01).


DZIAŁ II

Wykonywanie zawodu adwokata

art. 17
Zespół adwokacki jest jednostką organizacyjną adwokatury.
art. 18
1. Członkiem zespołu adwokackiego może być tylko osoba wpisana na listę adwokatów.

2. O przyjęciu do zespołu decyduje zebranie zespołu adwokackiego.

następne przepisy