poprzednie przepisy

art. 23
Zawartość metalu szlachetnego w wyrobie określa się próbą. Wyrób odpowiada danej próbie, jeżeli zawartość metalu szlachetnego nie jest mniejsza od przewidzianej dla danej próby.
art. 24
1. Ustala się następujące obowiązujące próby dla:

1) platyny:

a) 0,999,

b) 0,950,

c) 0,850;

2) palladu:

a) 0,999,

b) 0,850,

c) 0,500;

3) złota:

a) 0,999,

b) 0,960,

c) 0,750,

d) 0,585,

e) 0,500,

f) 0,375,

g) 0,333;

4) srebra:

a) 0,999,

b) 0,925,

c) 0,875,

d) 0,830,

e) 0,800.

2. W wyrobach platynowych wykonanych ze stopu, w którym obok platyny występuje iryd, osm, rod lub ruten, jako zawartość platyny przyjmuje się łączną zawartość tych metali.

3. Przy określaniu zawartości metali szlachetnych w wyrobach nie dopuszcza się tolerancji ujemnej.

art. 25
Stopy metali szlachetnych, z których jest wykonany wyrób, powinny być jednorodne, czyli odpowiadać tej samej próbie zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz.
art. 26
1. Do łączenia części wyrobów ze złota:

1) o próbie niższej niż 0,750 — stosuje się lutowie ze złota o próbie co najmniej równej próbie wyrobu;

2) o próbie równej 0,750 lub wyższej — stosuje się lutowie ze złota o próbie nie niższej niż 0,750.

2. Do łączenia części z platyny stosuje się lutowie, w którym minimalna łączna zawartość metali szlachetnych wynosi 0,800.

3. Do łączenia części z palladu stosuje się lutowie, w którym minimalna łączna zawartość metali szlachetnych wynosi 0,700.

4. Do łączenia części ze srebra stosuje się lutowie, w którym minimalna łączna zawartość metali szlachetnych wynosi 0,550.

5. Do łączenia produkowanych maszynowo części wyrobów łańcuszkowych ze złota lub srebra może być stosowane lutowie niezawierające metali szlachetnych, pod warunkiem że jego zastosowanie nie obniży próby wyrobu.

6. Lutowie nie może być stosowane do wzmacniania, obciążania, wypełniania lub dekoracji wyrobów.

Rozdział 5

Organy administracji probierczej


następne przepisy