poprzednie przepisy

art. 20
Do czasu zakończenia likwidacji państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia", Ośrodek działa na podstawie projektu planu finansowego opracowanego przez Dyrektora Ośrodka.
art. 21
1. Do pierwszego składu Rady Ośrodka Prezes Rady Ministrów powołuje połowę składu, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4, na okres 3 lat, połowę zaś na okres 6 lat.

2. Przepis art. 9 ust. 4 nie ma zastosowania przy powoływaniu pierwszego składu Rady Ośrodka.
art. 22
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

koniec tekstu