poprzednie przepisy

art. 1
Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
art. 2
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" jest świętem państwowym.
art. 3
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

koniec tekstu