początek tekstuPreambuła:

W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu - stanowi się, co następuje:

art. 1
Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
art. 2
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" jest świętem państwowym.
art. 3
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

koniec tekstu