początek tekstu





Na podstawie art. 98i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


art. 98i UObrótInstrFinans

§ 1
Tekst rozporządzenia będzie dostępny na wyraźne zamówienie

koniec tekstu