poprzednie przepisy

art. 1
Dzień 1 sierpnia ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego.
art. 2
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego jest świętem państwowym.
art. 3
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

koniec tekstu