początek tekstu1
W Y R O K

Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 20 października 2009 r.

sygn. akt SK 6/09


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński - przewodniczący

Zbigniew Cieślak

Mirosław Granat

Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 20 października 2009 r., skargi konstytucyjnej spółki "4G Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu o zbadanie zgodności:

art. 47922 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w zakresie ograniczającym przesłanki do wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych do upływu dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku, przy jedynej możliwości przekroczenia tego okresu przy braku możliwości działania przez stronę lub nienależytą jej reprezentację, z art. 190 ust. 4 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji,

o r z e k a:


Art. 47922 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w zakresie, w jakim odnosi się do skargi o wznowienie postępowania opartej na podstawie art. 4011 kodeksu postępowania cywilnego, jest niezgodny z art. 190 ust. 4 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
art. 190 Konstytucja

art. 2 Konstytucja

art. 32 Konstytucja

art. 45 Konstytucja

art. 77 Konstytucja

art. 401(1) KPC

art. 479(22) KPC


koniec tekstu