początek tekstu1
W Y R O K

Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 15 października 2009 r.

sygn. akt K 26/08


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący

Wojciech Hermeliński

Marek Kotlinowski

Teresa Liszcz

Ewa Łętowska - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 października 2009 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, ze zm.) z art. 2 Konstytucji,

2) art. 21 ust. 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 61 ust. 1, art. 31 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 3 Konstytucji,

o r z e k a:


1. Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) jest zgodny z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 21 ust. 5 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny:

a) z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji,

b) z art. 61 ust. 1 Konstytucji,

c) z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
art. 2 Konstytucja

art. 31 Konstytucja

art. 61 Konstytucja

art. 21 UOchrInfNiejaw1999


koniec tekstu